Energisnåla frys- och kylskåp

August 24, 2011

Posted by: admin

Category: Kylskåp, Tester

Tags:

Energisnåla frys- och kylskåp

Skillnaden i elförbrukningen är jättestor då man jämfört olika kyl- och frysskåp. Detta framkom tydligt i ett test som Energimyndigheten gjort . Endast tre av tio kombinerade kyl- och frysskåp är så energisnåla som energimärkningen anger. Detta betyder att man inte kan lite på vad som står i bruksanvisningen om elförbrukningen. Visst blir det då mycket svårare att få reda på den verkliga elförbrukningen.

Test av frysar, hitta den miljövänligaste

June 29, 2011

Posted by: admin

Category: Tester

Tags:

Test av frysar, hitta den miljövänligaste

Top ten listar de miljövänligaste produkterna just nu, i deras test av frysar så presenteras sex miljövänliga frysar och jämförs med ett exempel på en frys med hög förbrukning. Ganska intressant data i en tid med mycket miljötänk.